top of page

農歷新年提前Booking,留言送新年福袋!

已更新:2022年1月19日


🧧黎緊好快又農曆新年,AutoBright車隊車輛供應已開始緊張,又因疫情再次爆發,為咗大家出行嘅安全同方便,如有計劃新年期間用車嘅朋友,盡早預約檔期啦💘。


🧧新年用車時間較長,其實選擇長租比較抵啲!


🧧依家Booking成功並在此留言推薦一個新年自駕好去處!即會獲得我哋為你準備嘅新年福袋,帶比你虎年成年嘅好運架💹!

仲等?


注:預訂嘅車輛要求係本月完成交車。


💯AutoBright 係一間用心為你服務嘅租車公司

https://www.autobright.com.hk
#新年租車#春節租車#新年租車優惠#租車#自駕遊#香港好去處#香港租車網#香港自駕遊#香港租車#租私家車#P牌租車#租車平台

709 次查看26 則留言
bottom of page